Keittiö

Keittiö valmistaa arkisin lounasta päiväkeskuksen asiakaskunnalle klo 11-11.45. Lounaan hinta 2.5.23 lähtien on 5€ käteisellä /4,90€ pankkikortilla. Keskiviikkoisin tarjotaan kaikille ilmainen hävikkilounas.

Päivisin myös keitetään kahvia ja tarjotaan leivonnaisia ja voileipiä päiväkeskuksessa kävijöille. Keittiön näyttävin ponnistus on perinteisen jouluaterian valmistus jouluviikolla. Jouluaterialla kävijöitä oli vuonna 2019 peräti 80!

Maukasta ja värikästä

Kestävä kehitys keittiössämme

Ruuan ja raaka-aineiden hävikin vähentäminen on yksi merkittävä keino ruuan ilmastovaikutusten hillitsemisessä.

Ruokalistasuunnittelu:

Ruokalistan sisällön vastaaminen asiakaskunnan toiveisiin on luonnollisesti yksi merkittävä lähtökohta ruokalistasuunnittelussa.

Asiakkaille tarjottavien vaihtoehtojen määrän pitäminen kohtuullisena helpottaa keittiön työtä muutoinkin ja auttaa omalta osaltaan hävikin hallinnassa. Ruokalistaa suunnitellessa sopivien annoskokojen lisäksi otetaan huomioon myös annosmäärien sovittaminen odotettavissa olevaan ruokailijoiden määrään. Kiertävällä ruokalistalla huomioidaan sesongit ja jätetään liikkumavaraa raaka-ainevalinnoille.

Kauden raaka-aineiden käyttö ja lyhyet kuljetusmatkat vähentävät ilmastokuormitusta. Marjat, sienet ja vihannekset ovat parhaimmillaan satokaudella ja niiden saatavuus on hyvä. Erityisesti kaaleilla ja muilla avomaan kasviksilla on alhainen ympäristökuorma..

Pohjoismaalaisittain vältettäviä raaka-aineita ovat riisi, bataatti, soija ja monet hedelmät, jotka korvataan kotimaisella vaihtoehdolla. Raaka-aineiden laatu vaikuttaa suoraan makuun ja esimerkiksi biojätteen määrään.

Hankinnat

Kestävän kehityksen mukaisesti hankinnoissa otetaan huomioon materiaalitehokkuus, pakkausten ympäristövaikutukset ja kierrätysmahdollisuudet sekä oikein mitoitetut tilaukset. Kuljetusten optimointi hankintoja suunnittelemalla säästää kustannuksia ja ympäristöä. Myös lähiruuankäyttö on taloudellista.

Muut hankinnat

Ruokapalveluissa hankitaan elintarvikkeiden lisäksi myös käyttötavaroita, koneita ja laitteita, pesuaineita sekä palveluita. Näissä hankinnoissa käytetään hankintaperusteena elinkaarikustannuksia, ympäristömerkintää tai merkintää vastaavia ominaisuuksia. Palvelujen, kuten kuljetusten tai siivouksen, osalta mietitään paikallisuutta ja palvelun tuottajan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Energia ja vesi

Keittiössä pyritään täyttämään astianpesukoneet mahdollisimman täyteen, jolloin säästetään vettä ja energiaa. Sähköä säästyy myös täyttämällä esim.uuni mahdollisimman täyteen. Käyttämättä olevat laitteet sammutetaan ja vettä ei valuteta turhaan. Keittiön kylmäkalusteet on hankittu energiatehokkaina. Energian kulutus on merkittävä kustannus ammattikeittiössä ja sen seurauksena energian säästössä on myös suuri potentiaali. Jopa puolet laitteen käyttämästä energiasta on säästettävissä oikeilla työtavoilla. Laitteiden sijoittelu, kunto, oikea huoltaminen ja käyttöikä vaikuttavat energian kulutukseen.

Jätteiden kierrätys

Keittiötyössä jätteiden syntymistä ei voida täydellisesti ehkäistä, joten henkilöstön motivointi lajitteluun ja kierrätykseen on tärkeää. Kierrätyspisteissä on toimivat ja tarkoituksenmukaiset keräilyastia kullekin jätejakeelle sekä selkeät lajitteluohjeet.

Sosiaalinen kestävyys

Ruokapalvelut vaikuttavat asiakkaidensa ja työyhteisönsä hyvinvointiin. Aterioiden tuttuus ja turvallisuus tuovat mielihyvää ja nautintoa. Yhdessä ruokailu on tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen hetki; päivän paras hetki!